Heterofón

mezitím v Brně“

 

Pavel Zlámal – kapelník, klarinet, tenor & baryton saxofon / leader, clarinet, tenor & baritone saxophone

 

Václav Pálka – bicí / drums

Juraj Valenčík – kontrabas / doublebass

Martin Konvička – grand piano, fender rhodes

Jaroslav Šťastný (Peter Graham) – hammond organ

 

Mikuláš Koska – lesní roh / french horn

Jozef Zimka – trubka / trumpet

Šimon Pavlík – trombón / trombone

Jana Zmeškalová – fagot / bassoon

Dalibor Vinklář – tuba

Edgar Mojdl – flétny, fujary, instalatérské trubky, ocarina / flutes, pipes, ocarina

 

host / featuring guest: Petr Rybíz Toman – text, hlas / text, vocal

 

 

Heterofonie - „nepřesnost“ či „nestejnost“ provedení daného hudebního materiálu. Ansámblu jsem toto označení vložil do názvu, neboť heterofonie využívám různou měrou a intenzitou jako tvůrčího principu. Od imitace oné „nezáměrné interpretační nepřesnosti“ až po polohu vážně míněné artificiální aleatoriky. Každé provedení skladeb je tedy v jistých mezích záměrně jiné nejen v sólech (jak je běžné z jazzu), ale i co se aranžmá týče. V každém případě je zde naprostá vážnost a nedotknutelnost všeobecně ustanovených rámců (tedy i sebe sama) spíše předmětem k přezkoumávání. Děje se tomu zde např. i kontextem, do kterého jsou „heterofonické“ úseky hudby zasazeny. Precizní interpretace melodií, vytříbená elegance žánrů na jedné straně, záměrné rozvolnění téhož na straně druhé, a v neposlední řadě současně znějící kombinace obou poloh. Vše doplňuji občasnými dirigentskými vstupy, ať už předem oznámenými (v partituře) či spontánně provedenými. Od toho se odvíjí celkový, zvukově a výrazově specifický, charakter ansámblu.

 - Pavel Zlámal

 

Album „mezitím v Brně“ je v podstatě jakousi slavnostní promenádou, chvalozpěvným průvodem. V něm je pak ansámbl Heterofón jako alegorický vůz, vyšší potřebou odbrzděný, pohybující se z Kraví hory po Údolní směrem k Obilňáku a dál do centra všeho dění (nárazníkové pásmo Besední dům), a takto nabírající na rychlosti se nezadržitelně řítí zpravit svět hudby o jednom ze zásadních poselstvích skladatele Jaroslava Šťastného (aka Petera Grahama), přičemž kolem sebe generuje hutné pole dalších, drobnějších myšlenek. A na podušce, stvořené z těchto menších vynálezů, jest nyní servírován Šťastného vzkaz dalším generacím: nová rozšířená technika (extended technique) soudobého hudebního umu – Graham Downbeat! Však buďme pozorní, není to technika jen prvního plánu, tedy pouhé instrumentálně interpretační dovednosti, nýbrž (na což jsme koneckonců v Brně zvyklí) stupně vyššího. Jedná se totiž o rozšířenou techniku ve smyslu interpretačně-tvůrčího uvažování.

Nepochybujme, že Šťastného GD! bude (s patřičnou patentní registrací) již brzy důstojně defilovat po boku renomovaných, dnes již zdomácnělých, objevů soudobé hudební exprese, jimiž jsou např. „Bartók pizzicato“, „Stockhausen sforzato“, „prepared piano“ Johna Cage, jistě i „contrapunctual weaves“ Evana Parkera, a tedy i Zlámalovy „cluster-patterns“ v těsném závěsu.

 

Natočeno v nahrávacím studiu Divadla na Orlí 25-26.7. a 1.8.2017

Zvuk Jan Košulič

(Recorded at Orlí Street Theater Recording Studio 25.-26.7.& 1.8.2017, Sound engineer Jan Košulič)

Autor obrazu / Original Painting by: Helena Zlámalová, Tereza Zlámalová

 

Autor válů a aranží jakož i dirigent Pavel Zlámal

(composed & arranged & conducted by Pavel Zlámal)

 

www.pavelzlamal.com