BIO

Pavel Zlámal (*1980)

BIO (ENG)

Artist, improviser, author of music. Graduate of the Conservatory in Teplice, master and doctoral program at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (JAMU). During his studies, he spent two years at the Sibelius Academy Helsinki (FIN). In addition to classical music, he was increasingly devoted to modern and contemporary music, as well as jazz and experimental music. He participated in many international master classes, jazz and experimental workshops.

Not only in his doctoral studies, he continues to focus his attention and practical activity on contemporary and experimental music with a strong focus on free improvisation. PZ has a wide virtuoso clarinet repertoire of world-famous composers (Besides classical works by W.A.Mozart, C.M.von Weber, R.Schumann, A.Copland and alike, also by modern/contemporary composers as: C.Nielsen, K.Stockhausen, L.Berio, E.Denisov , P. Boulez, F. Donatoni, C. Ambrosini, B. Mantovani, A. Berg, G. Scelsi, I. Stravinsky, A.H.Sveinsson, John Adams, John Corigliano, Anderssen, etc.). He premiered dedicated works of Peter Graham: Broken Concerto (2012), the temple composition Death has a smile on its face (2014), COAX (2015); or Michal Nejtek's clarinet solo Tasted Thoughts (2015). In addition to solo concert activities in the field of contemporary and experimental music, he has worked with musicians such as: Rod Paton, David Dorůžka, Peter Evans, Bernadette Zeilinger, Peter Graham, Nicolas Collins, Hilary Jeffery, Pasi Mäkelä, Didrik Ingvaldsen, Dag Magnus Narvessen, Chris Heenan, Ivan Palacký and others. She creates a permanent improvisation duo with the double bass player George Cremaschi (USA).

As a versatile player and improviser he performs with classical, popular, jazz and experimental musicians, he has been engaged by the National Theater Brno Orchestra, the Brno City Theater. Currently plays as a memeber of the B-Side Band, The Fireballs & Gone Hepsville (authentic & original 50's rock'n'roll band). He is an established player on the jazz scene as author, leader and sideman. He was a member of the international project ÖNCZkekvist improvising orchestra, with which he recorded a CD on the Vienna radio, he cooperates with the Prague Improvisation Orchestra, BERG orchestra, the Brno Contemporary Orchestra and the Brno Philharmonic.

In addition, PZ is the founder and leader of his own bands: Next Phase (avant-garde-jazz), Brno Improvising Unit (experimental / free music), Pavel Zlamal & PQ, improvising Divergent Connections Orchestra - with all of them released CDs. Albums were also published with his other projects: Heterophone, ZKKP, Brünnwerk. On the Brno scene he leads the concept of conducted jamsessions “Broken Jam”.

He is the author of his own music: besides the repertoire of his own bands, graphic and conceptual scores, small jazz compositions, he is created (yet unfinished) cycle "Way of Consideration" for solo instruments (clarinet / bass clarinet / saxophones), or a larger 40-minute opus for solo saxophone "Horizon of the 7th" written for the Brno Festival of New Music Exposition 2016. In 2019 he wrote a multi-piece composition "Organizations for small orchestra & solo saxophone". With Brünnwerk, he is also authored under the music for the theater performance "Rules of the brothel" at the Brno theater Husa na provázku ("Goose on a String").

He has performed as a soloist and a member of various formations at festivals of contemporary and experimental music including Exposition of New Music, Alternative, vs. Interpretation, New Music Plus, Ostrava Days, Music Olomouc, Art's Birthday, Hear Me !, Ugly Music Festival, Jazz Goes to Town , JazzfestBrno, etc.

He works as a teacher at JAMU in Brno.

 

 

BIO (CZ)

Interpret, improvizátor, autor hudby. Absolvent konzervatoře v Teplicích, magisterského a doktorského programu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V průběhu studií strávil dva roky na Sibelius Academy Helsinki (FIN), mimo hlavní obor - klarinet - studoval a rozvíjel též hru na basklarinet a saxofon. Kromě vážné hudby klasické se v průběhu studií stále více věnoval hudbě moderní a soudobé, taktéž hudbě jazzové a experimentální. Účastnil se mnoha mezinárodních mistrovských kurzů, jazzových i experimentálních workshopů.

Nejen v rámci doktorského studia se zabýval a dále soustředí svou pozornost a praktickou aktivitu na hudbu soudobou a experimentální s výrazným zaměřením na oblast volné improvizace. Disponuje širokým virtuózním klarinetovým repertoárem světových skladatelských osobností (Mimo klasických děl W.A.Mozarta, C.M.von Webera, R.Schumanna, A.Coplanda a pod., též moderních soudobých jako: C.Nielsen, K.Stockhausen, L.Berio, E.Denisov, P.Boulez, F.Donatoni, C.Ambrosini, B.Mantovani, A.Berg, G.Scelsi, I.Stravinskij, John Adams, John Corigliano, aj.). Premiéroval dedikovaná díla Petera Grahama: Broken Concerto (2012), chrámovou skladbu Death has a smile on its face (2014), COAX (2015); nebo klarinetovou sólovku Michala Nejtka Tasted Thoughts (2015). Kromě sólové koncertní činnosti v oboru soudobé a experimentální hudby spolupracoval s hudebníky jako např.: Rod Paton, David Dorůžka, Peter Evans, Bernadette Zeilinger, Peter Graham, Nicolas Collins, Hilary Jeffery, Didrik Ingvaldsen, Dag Magnus Narvessen, Chris Heenan, Ivan Palacký a dalšími. Stálé improvizační duo pak tvoří s kontrabasistou George Cremaschi (USA).

Jako všestranný hráč a improvizátor účinkuje s hudebními tělesy na poli hudby vážné, populární, jazzové i experimentální: prošel angažmá orchestru Národního Divadla Brno, Městského Divadla v Brně, v současnosti působí v sestavě brněnského big bandu B-Side Band, The Fireballs & Gone Hepsville (authentic & original 50’s rock’n’roll band). Je etablovaným hráčem na jazzové scéně jako autor, leader i sideman. Byl členem mezinárodního projektu ÖNCZkekvist improvising orchestra, s nímž natočil CD ve vídeňském rozhlase, spolupracuje s Pražským Improvizačním Orchestrem, orchestrem BERG, Brno Contemporary Orchestra i s Filharmonií Brno.

Mimo to je PZ zakladatelem a vedoucím vlastních seskupení: Next Phase (avantgarde-jazz), Brno Improvising Unit (experimental/free music), Pavel Zlámal & PQ, či improvizační Divergent Connections Orchestra - se všemi již vydal CD. Alba vydal také s dalšími svými projekty: Heterofón, ZKKP, Brünnwerk. Na brněnské scéně vede koncept řízených/dirigovaných jamsessions „Broken Jam“.

Je autorem vlastní hudby: kromě repertoáru vlastních kapel, grafických a konceptuálních partitur, drobných jazzových skladeb, má na svědomí zatím neukončený cyklus „Way of Consideration“ pro sólové nástroje (klarinet/basklarinet/saxofony), jehož výběr premiéroval na festivalu Music Olomouc 2015, nebo rozsáhlejší 40-ti minutový opus pro solo saxofon "Horizon of the 7th" napsaný pro brněnský festival Expozice Nové Hudby 2016. V roce 2019 napsal na objednávku Brno Contemporary Orchestra několikadílnou skladbu "Organisations for small orchestra & solo saxophone". S Brünnwerkem je též autorsky spodepsán pod hudbou k divadelnímu představení "Pravidla bincárny" v brněnském divadle Husa na provázku.

Účinkoval jako sólista i člen rozmanitých formací na festivalech soudobé a experimentální hudby mj. Expozice Nové hudby, Alternativa, vs.Interpretation, Nová hudba plus, Ostravské dny, Music Olomouc, Art's Birthday, Hear Me!, Festival Ošklivé hudby, Jazz Goes to Town, JazzfestBrno, aj.

Dosažené zkušenosti úročí též jako pedagog nejen na brněnské JAMU.

 


Musical studies:

1999 – 2005 Conservatory Teplice (CZE)

2005 – 2016 Master & Doctor degree at JAMU in Brno (CZE)

2006 – 2008 Sibelius Academy Helsinki

Engagements:

2009 – 2010 clarinet & saxophone player in orchestra of Municipal Theater Brno

2010 – 2012 clarinet player in orchestra of National Theater BrnoBand leader:

Pavel Zlámal & PQ (modern jazz)

Next Phase (avant­garde jazz)

Brünnwerk (poetry/jazz/avantgarde)

Divergent Connections Orchestra (directed improvising orchestra)

ZKKP (groove experimental)

Heterofón Pavla Zlámala (original nu-­dixie band)

Powerplant Zlámal (powerfreejazz)

Broken Jam (directed jam sessions – jazz/free music)

Brno Improvising Unit (improvising ensemble)Band member:

B­Side Band – big band

The Fireballs (authentic 50's rock'n'roll band)

Gone Hepsville (original 50's rock'n'roll band)

Swing Kong - Dance Orchestra

Jan Navrátil Quartet

George Cremaschi & Pavel Zlámal (improvising duo)

Cooperations:

Filharmonie Brno

Municipal Theater Brno

Brno Contemporary Orchestra

Pražský improvizační orchestr

Peter Graham trio